bshy.net
当前位置:首页>>关于计算机c语言编程,输出50个学生中成绩高于80分的人...的资料>>

计算机c语言编程,输出50个学生中成绩高于80分的人...

你先定义一个数组,输入的时候吧值都存在这个数组中,然后判断输出,就行了~ #include void main() { int i; float a[5]; for(i=0;i

#include int main() { int i; int No[50],Score[50]; for(i=0;i

#include int main() { int i,count=0,a[10]; printf("请输入10个同学的成绩:"); for(i=0;i80) count++;//判断成绩是否大于80,是的话个数+1 } printf("%d",count);//输出大于80分得个数 return 0; }

得到如下代码: #includeint main(){ int n[50], g[50]; int i; for (i = 0; i < 50; ++i){ printf ("请输入第%d个学生的学号和成绩:", i+1); scanf("%d%d", &n[i], &g[i]); } for (i = 0; i < 50; ++i){ if (g[i] >= 80){ printf ("%d %d\n", ...

int main(){int i;for(i = 1; i = 80) printf("%d %d\n", ni, gi);}}

#include int main() { int a[10][5],i,j; printf("请输入50个学生的成绩"); for(i=0;i

可以用一个二维数组,存储学号和成绩

#include int main(){int i,n=5,chengji,count=0;for(i=1;i=80)count++;}printf("80分以上的学生的比例是%d0%%\n",count*2);return 0;}

#include void main() { int i,a=0,b=0; float score[10],avg=0; for(i=0;i

#include int main() { int i = 1; for(;i 80) printf("%ld\n",G[i]); } return 0; }

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bshy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com