bshy.net
当前位置:首页>>关于C语言:编写一个程序,输入一个包含10个整数的数列...的资料>>

C语言:编写一个程序,输入一个包含10个整数的数列...

#include int main() { int he(int a[], int n); float pj(int a[], int n); int a[10] , i,n=10; for(i=0;i

#include"stdio.h" #define N 20 main() { //10个元素,20个空间 int i,,p,a[N]={1,2,4,6,8,10,22,25,35,50}; int s; scanf("%d",&s); for(i=0;a[i]

void invert(int *p,int m,int n){int t; n+=m-1; for(;n

#includeint main(){ int i,n,d,a[10]; printf("输入10个元素\n"); for(i=0; i

#includevoid main(){int *fun(int *,int,int);int a[20],*p;int m,n;int i;printf("输入数列:");for(i=0;i

数字又不用保存,就是直接输入中判断 int main(){ int m[10], a,i; for(i=0; i

已验证 int main() { int a[10], i, j, t; printf("输入数组元素:\n"); for(i=0; i

void main() {double s=0; int i,n; printf("请输入n的值:"); scanf("%d",&n); for(i=1;i

#include #define SIZE 20 void main() { printf("请输入10个整数:\n"); int a[SIZE]; int n=10,i,j,k,b; for(i=0;i

代码如下:#include #define N 11int main(int argc,char *argv[]){ int a[N]={}; int i=j=0; int b,tmp; printf("请输入10个整数:\n"); for(i=0;i < N-1;i++) { scanf("%d",a+i); } //排序 for(i=1;i < N-1;i++) { tmp = a[i]; for(j=i-1;j>=0;...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bshy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com