bshy.net
当前位置:首页>>关于杨辉三角c语言程序10行的资料>>

杨辉三角c语言程序10行

#include int main() { int a[10][10]; int i,j; for(i=0;i

#include int main() { int a[10][10]; int i,j; for(i=0;i

#include #include int main() { int i, j, k, n; int a[100] = {1}; int pre, sum; printf("Enter the YangHui Triangle Levels:"); scanf("%d", &n); if (n

#include void main() {int sz[10][10],i,j; for(i=0;i

int main () { int N,i,j; int a[N][N]; for (i = 0; i < N; i++) { a[i][0] = 1; a[i][i] = 1; } for (i = 2; i < N; i++) { for (j = 1; j < i; j++) { a[i][j] = a[i-1][j-1] + a[i-1][j]; } } for (i = 0; i < N; i++) { for (j = 0; j < i;...

#include void main() { int i,j; int a[10][10]; for(i=0;i

帮你改正了,还帮你简化了一下。 #include #include #define n 10 main() { int i,j,x,a[n][n]={0}; a[0][0]=1; for(i=1;i

#includeint main(){ int a[10][10];int i,j;//gaiwei 10 for(i=0,j=0;i

#include void fun(int a[][34],int n) { int i,j; for(i=0;i

#include "stdio.h"#define N 10int main(){int a[N][N],i,j;for(i=0;i

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bshy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com