bshy.net
当前位置:首页>>关于杨辉三角c语言程序10行的资料>>

杨辉三角c语言程序10行

#include int main() { int a[10][10]; int i,j; for(i=0;i

#include int main() { int a[10][10]; int i,j; for(i=0;i

int main () { int N,i,j; int a[N][N]; for (i = 0; i < N; i++) { a[i][0] = 1; a[i][i] = 1; } for (i = 2; i < N; i++) { for (j = 1; j < i; j++) { a[i][j] = a[i-1][j-1] + a[i-1][j]; } } for (i = 0; i < N; i++) { for (j = 0; j < i;...

#include void main() {int sz[10][10],i,j; for(i=0;i

#include #define N 10 void main() { int i,j,a[N][N]; for(i=0;i

#include int c(int i,int j) {if(j==0||j==i)return 1; else return c(i-1,j)+c(i-1,j-1); } int main() { int n,i,j; scanf("%d",&n); for(i=0;i

#include #include int main() { int i, j, k, n; int a[100] = {1}; int pre, sum; printf("Enter the YangHui Triangle Levels:"); scanf("%d", &n); if (n

#include "stdio.h" main() { int a[11][20],i,j; //初始化 for(i=0;i

#includeint main(){ int a[10][10];int i,j;//gaiwei 10 for(i=0,j=0;i

#include void main() { int i,j,n=0,a[17][17]={0,1}; while(n16) { printf("请输入杨辉三角形的行数:"); scanf("%d",&n); } for(i=1;i

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bshy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com