bshy.net
当前位置:首页>>关于杨辉三角c语言程序的资料>>

杨辉三角c语言程序

(这是修改你的代码后的结果) #include int main() {int i,j,a[10][10]; for(i=0;i

#include #define M 7 void main() { int a[M][M], i , j ; for(i=0;i

#include #define N 10 void main() { int i,j,a[N][N]; for(i=0;i

以10层为例。定义一个int数组,赋初值为0,1,0...这样就把当前层的计算简化为用上一层的相邻2数相加,在输出当前数的同时把它存入数组对应位置,为下一层计算使用。举例代码如下: //#include "stdafx.h"//If the vc++6.0, with this line.#inc...

输出杨辉三角的代码如下: #include void main() { int i,j; int a[10][10]; printf("\n"); for(i=0;i

#include int main( ) {int n,i,j,a[10][10]={1}; scanf("%d",&n); for(i=0;i

#include int c(int i,int j) {if(j==0||j==i)return 1; else return c(i-1,j)+c(i-1,j-1); } int main() { int n,i,j; scanf("%d",&n); for(i=0;i

#include int main() { int a[10][10]; int i,j; for(i=0;i

#include int main() { int a[10][10]; int i,j; for(i=0;i

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bshy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com