bshy.net
当前位置:首页>>关于由键盘输入三个整数的资料>>

由键盘输入三个整数

执行代码如下: #include void main() { int a,b,c; int m; printf("Please input a b c\n"); scanf("%d %d %d",&a,&b,&c); m = a; if (b > m) m = b; if (c > m) m = c; printf("Max is %d\n",m); } C语言是一门通用计算机编程语言,应用广泛。...

#include void main() { int a,b,c,max,min,mid; scanf("%d",&a); scanf("%d",&b); scanf("%d",&c); if(a

#includevoid main(){int a,b,c,t;printf("请输入三个整数:a b c\n");scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);if(a>b){t=a;a=b;b=t;}if(a>c){t=a;a=c;c=t;}if(b>c){t=b;b=c;c=t;}printf("排序后的三个整数为:%d,%d,%d\n",a,b,c);} C语言编程,顾名思义,就...

可参考如下 scanf("%d",&num); printf("%d\n",num / 100); printf("%d\n",num % 10); ---------------------------------- #include int main() { int num; scanf("%d",&num); printf("百位数字:%d\n",num / 100); printf("个位数字:%d\n",num...

#include int main() { int a, b, c, d; printf("请输入a,b,c的值:\n"); scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); if(a>=b) { d = a; a = b; b = d; } else if(b>=c) { d = b; b = c; c = d; } printf("排序后:\n"); printf("%d %d %d\n",a,b,c); return 0; }

Private Sub Form6_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load Dim a, b, c As Integer Me.Visible = False a = InputBox("请输入第一个整数") b = InputBox("请输入第二个整数") c = InputBox("请输入第三个整数") Sort(a, ...

main(){ int a,b,c,max; scanf("%d%d%d", &a, &b, &c); if (a>b) max=a; else max=b; if (max

你要输入整数,所以要定义a,b,c为整数,而不是float,输入输出不能用%f,应用%d,还有t未使用而使用了未定义的max故应把t改为max; 所以是 int main (void) { int a,b,c,max; printf("请输入三个任意整数:\n"); scanf("%d%d%d",&a, &b, &c); i...

如下: #includevoid main(){ int a,b,c;printf("输入三个数:");scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);if(a>b&&a>c)printf("最大值为:%d",a);else if(b>a&&b>c)printf("最大值为:%d",b);elseprintf("最大值为:%d",c);}

#include void main() { int a,b,c,temp; printf("Input three number:"); scanf("%d %d %d",&a,&b,&c); if(b

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bshy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com