bshy.net
当前位置:首页>>关于用C语言编程求出10个数中的最大偶数的资料>>

用C语言编程求出10个数中的最大偶数

#include void main() { int a[10]; int i = 0; int max_ou = 0; for(i=0;i

#include void main() {int i,max,n,a[100];scanf("%d",&n);for(i=0;i

#include void main() { int a[10],i,sum=0,count=0; printf("请输入10个整数:\n"); for(i=0;i

您好,很高兴能为您解决问题。 #include void main (){ int i, n = 0, a [10]; printf ("请输入10个数:"); for (i = 0; i < 10; i++) { scanf ("%d", &a [i]); if (a [i] %2 == 0) n++; } printf ("\n共有%d个偶数,给采纳吧。", n);}这是绝对...

楼主是按空格的吧?程序要输出结果应该按回车结束,且要到10个数字。用空格虽然可以输入无限多个数字,但最后还是只处理前十个

#include #include #include void main() { int a[10]; srand(clock()); for (int i = 0; i < 10; i++) { int aa = rand(); a[i] = aa%2 ? (aa+1) : aa; printf("%d\t",a[i]); } printf("\n"); } //没看清,修改过了

#include #define N 10int i;void sum(int a[]){ int sum_num=0; for(i=0; i

慌言的代码有点问题: #include int main(){ int i=1; for(i=1;i

#include void main() { int i,n,max; scanf( "%d", &n); max=n ; for( i=1;i

#include long fun(long s) { int sum = 0; long fin = 0,flag = 0; int a[20] = {0}; for(int i =1; (s/i) != 0; i = i * 10) ++sum; int temp = i; for(int j = 0; j < sum; j++) { temp = temp / 10; a[j] = s / temp; s = s % temp; } for(i...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bshy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com